ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne do 130 000 zł

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rozeznanie cenowe dot. usługi kompleksowej obsługi prawnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-02 19:10:40 przez Maria Górna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zamawiający:
Gmina Międzyrzecz/Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 13B
66-300 Międzyrzecz
tel. 95 742 78 27
e-mail:  
 
 
ROZEZNANIE CENOWE
 
 
Dotyczy: usługi kompleksowej obsługi prawnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
 
ZAKRES USŁUGI:
Przez obsługę prawną należy rozumieć doradztwo i zastępstwo w obrocie prawnym, a w szczególności przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów zawieranych przez zamawiającego, przygotowywanie opinii prawnych, przygotowywanie decyzji w postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego, regulaminów, zarządzeń i innych aktów normatywnych, pomoc w zakresie przedsądowej, sądowej oraz egzekucyjnej windykacji należności, zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych (cywilnych oraz karnych), arbitrażowych, administracyjnych, podatkowych, kontrolnych oraz w postępowaniu egzekucyjnym.
Obsługa prawna obejmować także będzie:
 1. udzielanie konsultacji prawnych na rzecz pracowników zamawiającego w indywidualnych sprawach klientów (podczas dyżury dwa razy w miesiącu w siedzibie Ośrodka),
 2. pomoc przy redagowaniu i opiniowanie pism, umów, oświadczeń woli, pism procesowych, uchwał, aktów wewnętrznych oraz wzorów decyzji standardowych, zmieniających i odmownych,
 3. bieżące przekazywanie informacji zamawiającemu o wszelkich zmianach zachodzących w aktach prawnych,
 4. konsultacje i przygotowanie dokumentacji do sądów,
 5. zastępstwo procesowe z zakresu pomocy społecznej,
 6. obsługę prawną postępowań w zakresie prawa zamówień publicznych,
 7. sporządzanie opinii prawnych dotyczących obowiązujących przepisów prawa.

Wykonawca dwa razy w miesiącu w terminach ustalonych z Zamawiającym będzie zobowiązany pełnić dyżur osobiście w tut. Ośrodku każdorazowo przez 3 godziny zegarowe (w czasie pracy Ośrodka). Poza ustalonymi terminami zapewni możliwość bieżącego kontaktu we wszystkie dni robocze w godz. od 7:00 - 15:00 (telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej) tak, aby możliwe było przekazywanie korespondencji i zleceń na realizację terminowych czynności prawnych.

WYMAGANIA WZGLĘDEM WYKONAWCY:
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu adwokata i wpisanie na listę Okręgowej Izby Adwokackiej,
 • posiadanie udokumentowanego doświadczenia w zakresie współpracy z ośrodkiem/ośrodkami pomocy społecznej,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia.
 
TERMIN REALIZACJI USŁUGI:
W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
 • dokument potwierdzający wpis na listę Okręgowej Izby Adwokackiej,
 • dokument/y potwierdzający/e doświadczenie w zakresie współpracy z ośrodkiem/ośrodkami pomocy społecznej,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia,
 • wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu do maila).
 
Ofertę na załączonym formularzu wraz z wymaganymi dokumentami można składać do dnia 10 grudnia 2019r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu oferty do tut. OPS):
 • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 13B w sekretariacie pokój nr 005 na parterze,
 • pocztą tradycyjną na w/w adres Ośrodka,
 • pocztą elektroniczną (po zeskanowaniu) na adres:

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE NINIEJSZE ROZEZNANIE CENOWE MA NA CELU ZBADANIE RYNKU I NIE JEST ZOBOWIĄZANIEM DO UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I PODPISANIA UMOWY.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria J. Górna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-02 19:10:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-02 19:10:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-14 13:46:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
687 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony