ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne do 130 000 zł

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zamówienie na realizację usługi polegającej na zakupie oraz dostawie do siedziby OPS artykułów papierniczych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2022-03-04 00:26:38 przez Ewelina Niwald-Brzuśnian

Akapit nr 1 - brak tytułu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, dnia 03 marca 2022 r.
Nr sprawy: OPS.ENB.026.6.2022
 
Zapytanie ofertowe
Zamówienie na realizację usługi polegającej na zakupie oraz dostawie do siedziby OPS artykułów papierniczych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby   Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
 
W związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w prowadzonym postępowaniu nie ma zastosowania przedmiotowa ustawa - wartość zamówienia nie przekracza 130 000 złotych.
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Ul. Wojska Polskiego 13b, 66-300 Międzyrzecz
NIP 5961057512
REGON 003131659
 
II. Opis przedmiotu zamówienia
 
 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zamówienie na realizację usługi polegającej na zakupie oraz dostawie do siedziby OPS artykułów papierniczych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
 2. Kompleksowe wykonanie usługi przez co rozumie się  zakup oraz dostawę do siedziby Zamawiającego artykułów papierniczych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby   Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, zgodnie z wykazem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie co najmniej 1 raz na kwartał w miarę pojawiającego się zapotrzebowania Zamawiającego, bez względu na wartość dostawy. Dostawa nastąpi w terminie 1 dna roboczego od złożenia przez Zamawiającego zamówienia w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem, transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji dostawy w terminie krótszym niż określono powyżej w uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z Wykonawcą.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne grupy produktów:
  1. materiały biurowe,
  2. papier ksero,
  3. materiały eksploatacyjne.
 5. Przez materiały eksploatacyjne rozumie się zalecane przez producenta produkty dedykowanymi do wskazanego sprzętu.
 6. Dostawy będą realizowane partiami w ilościach wskazanych w każdorazowym zamówieniu Zamawiającego. Do każdej dostawy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć zestawienie ilościowe, na którym Zamawiający i Wykonawca potwierdzą pisemny odbiór materiałów. W przypadku rozbieżności ilościowych Strony potwierdzą faktycznie dostarczoną ilość.
 7. Zamawiający może dowolnie zmniejszyć ilość zamawianych materiałów biurowych i papierniczych określonych szacunkowo w Wykazie rzeczowo – ilościowym oraz złożonej ofercie w zależności od potrzeb. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe lub prawne.
 8. Zamawiający może zwiększyć ilość zamówionych materiałów biurowych i papierniczych w zależności od potrzeb własnych do limitu środków finansowych.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu innych materiałów biurowych i papierniczych nie wymienionych w Wykazie po cenach wynikających z ogólnie dostępnego cennika Wykonawcy na dzień złożenia zamówienia przez Zamawiającego do limitu posiadanych środków finansowych.
 9. Zamawiający wymaga by dostarczone materiały biurowe i papiernicze były fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz dobrej jakości.
 10. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały biurowe i papiernicze jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry w stosunku do materiałów podanych przykładowo. Przez materiał równoważny Zamawiający rozumie materiał o parametrach i właściwościach nie gorszych niż materiały podane przykładowo. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy przedmiotu zamówienia od miejsca załadunku do miejsca przeznaczenia.
Wykazie rzeczowy zamówienia:
 
Lp.
Nazwa Towaru
pakowane
1
papier ksero  format A4 80g/m2
ryza
2
papier kser format  A3 80g/m2
ryza
3
koperta C6 biała mała z okienkiem
1000 szt
4
koperta C6 biała mała bez okienka
1000 szt
5
koperta średnia biała C5
opak
6
koperta  duża biała C4
opak
7
DRUK ewidencja przebiegu pojazdu
bloczek
8
DRUK spis z natury
bloczek
9
DRUK wniosek o urlop
bloczek
10
książka nadawcza pocztowa
bloczek
11
DRUK polecenie przelewu
bloczek
12
gumka mała Pentel
szt
13
klej w sztycie
szt
14
Linijka długość 10 cm
szt.
15
Linijka długość 20 cm
szt.
16
linijka 30 cm
szt
17
korektor myszka
szt
18
zszywacz
szt
19
dziurkacz
szt
20
rozszywacz
szt
21
rolka termo do maszyny liczącej
10szt
22
kalkulator CITIZEN
szt
23
maszynka licząca CITIZEN
szt
24
toner HP 1102 CE 285 AC
szt
25
toner HP CE 278 AC
szt
26
toner Brother TN B023
szt
27
toner OKI C301/321 CZARNY
szt
28
toner OKI C301/321 MAGENTA
szt
29
toner OKI C301/321 YELLOW
szt
30
toner OKIC301/321 CYAN
szt
31
toner HP M402 CF 226A czarny
szt
32
toner toner Brother TN-2421
szt
33
toner XEROX B1022 006R01731
szt
34
toner Samsung ML-1640/2240
szt
35
toner HP 1010
szt
36
toner HP 35AN
szt
37
koszulki A4 Z KLAPKĄ
opak
38
Koszulki A4
opak
39
segregator szeroki szyna
szt
40
segregator wąski szyna
szt
41
teczka akt osobowych
szt
42
teczka na rzepy gruba
szt
43
teczka z rączką na pocztę
szt
44
kalendarz A5 książkowy
szt
45
podkładka deska A4
szt
46
podkładka deska zamykana A4
szt
47
tusz czerwony do pieczatek
szt
48
długopis niebieski FLEXI
szt
49
cienkopis żelowy niebieski (ten Pani Dyr.)
szt 12
50
pisak dwustronny do CD
szt
51
marker czarny okągła końcówka
szt
52
bateria MAXELL LR06  paluszki grube
blister  po    4 szt
53
baterie MAXELL LR03 paluszki cieńkie
blister  po  4 szt
54
listwa przepięciowa
szt
55
kasetka na pieniadze L
szt
56
bezprzewodowa klawiatura + mysz Logitech
szt
57
szuflada na biurko przeżroczysta KUWETA
szt
58
pinezki tablisowe kolorowe
opak
59
zakładki /karteczki indeksujące samoprzylepne
opak
60
teczka z gumką kolorowa
szt
61
Kalendarz biurkowy stojący
szt
62
mysz bezprzewodowa Logitech
szt
63
zeszyt A5  w kratkę 32 kart.
szt
64
zeszyt A5  w kratkę 60 kart.
szt
65
zeszyt A5 w kratkę 96 kart twarda okładka
szt
66
dziennik korespondencyjny
szt
67
zszywki 24/6
opak 10szt
68
bęben Brother B023
szt
69
długopis żelowy czerwony
12 szt
70
długopis żelowy czarny
12 szt
71
zakreślacz kolorowy  jaskrawy
szt
72
nożyczki
szt
73
ołówek z gumką HB NORIS
12 szt
74
zawieszka do kluczy
opak 12 szt
75
roczna karta obecności w pracy
szt
76
etykieta samoprzylepna 105x148
opak
77
fastykuły
opak 10 szt
78
Pojemnik ze ściereczkami nasączonymi do czyszczenia ekranów Fellowes, opakowanie 100 sztuk
szt.
79
Kostka biurowa wym. 7,5 cm x 7,5 cm bez kleju (różne kolory)
szt.
80
Skoroszyt A4 z europerforacją z oczkami, PCV
szt.
81
Długopis niebieski Toma Superfine 069
szt.
82
Długopis czerwony Toma Superfine 069
szt.
83
Taśma klejąca szerokość 48mm (lub zbliżony wymiar)
szt.
84
Grzbiet zaciskowy A4 60 kartek
szt.
85
Grzbiet zaciskowy A4 30 kartek
szt.
86
Etykiety samoprzylepne A4 – 65 sztuk na arkusz
szt.
87
Taśma klejąca szerokość 18mm (lub zbliżony wymiar)
szt.
88
Skoroszyty oczkowe z kartonu  BIGO A
850 szt.
 
1. Miejsce wykonania usługi zgodnie z ust. 1:
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 13b, 66-300 Międzyrzecz
 
2. Pozostałe informacje:
 1. termin wykonania usługi od 8 marca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.  
 2. Wykonawca realizuje przedmiot zapytania ofertowego przy użyciu własnego sprzętu i zasobów kadrowych.
 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania przedmiotu zapytania ofertowego.
 4. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie OC – poświadczenie należy przedłożyć do formularza ofertowego (uwierzytelniona kserokopia).
 5. Wymiana danych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzona będzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa danych.
 6. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wymogi wynikające z obostrzeń epidemiologicznych.
 7. Wykonawca jest obowiązany przestrzegać przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” i ustawy z dnia 10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781, z późn. zm.)
 
III. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia od 8 marca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 
 
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 • Oświadczą, że prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem,
 • nie są w stanie upadłości lub likwidacji.
 • Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 • Posiada zezwolenie lub wpis do rejestru usług płatniczych  prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego lub oświadczenie, iż działalność Wykonawcy prowadzona jest na podstawie at. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych.
 
V. Opis kryteriów Zamawiającego będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z  podaniem wag tych kryteriów oraz sposobu oceny
 1. Cena oferty musi być ustalona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej specyfikacji.
 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena oferty musi zawierać wszystkie niezbędne koszty do realizacji zamówienia wynikające wprost z opisu zamówienia, jak również nie ujęte  w nim, a bez których realizacja zamówienia nie będzie możliwa. Cena oferty powinna zawierać należny podatek VAT i inne opłaty wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Cenę należy wyliczyć w walucie polskiej (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do 1 grosza / 0,01 zł). Przy wyliczeniu ceny należy cenę należy zaokrąglić do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
 4. Oferowana cena wynika z formularza ofertowego stanowiącego załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.
 5. Oferowana cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie wartością służącą do porównania ofert.
 
 
Cena oferty za całość zamówienia - 100% ( max 100 pkt)
Kryterium oceny ofert stanowić będzie najniższa cena zaproponowana przez oferenta
Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:
 
najniższa zaoferowana cena
C   =   ----------------------------------------   x   100
cena oferty badanej
 
W kryterium cena Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
C – liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta.
 
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta powinna być przygotowana na piśmie, w języku polskim  oraz podpisana przez osobę / osoby do tego uprawnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia (wypis z właściwego rejestru, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub posiadające stosowne notarialne pełnomocnictwo. (kopię należy dołączyć do formularza ofertowego).
 3. Wskazane powyżej pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, przez notariusza. Jednocześnie powinno wskazywać czy ustanowiony pełnomocnik jest umocowany jedynie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, czy do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo składa się w oryginalne lub kopii poświadczonej notarialnie.
 4. Wykonawcy nie mogą korzystać z usług podwykonawców bez zgody Zamawiającego.
 5. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
 6. Wzory dokumentów (załączniki) dołączone do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 7. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 
VII. Sposób obliczenia ceny oferty
 1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę brutto / netto  za wykonanie zamówienia w podziale na poszczególne produkty w danej grupie produktów oraz cenę brutto ważoną w polskich złotych za wskazaną planowaną wartość zamówienia na rok 2022.
 2. Kwota łączna w rubryce „Cena brutto za wskazaną planowaną wartość zamówienia na rok 2022” będzie stanowić „Cenę oferty za całość zamówienia” danej grupy produktów.
 3. Zamawiający oceni każdą ofertę w kontekście grup produktów.
 4. Oferta, zgodnie z załącznikiem nr 1, powinna zawierać: cenę za realizację usługi za miesiąc wraz z podatkiem VAT oraz kosztami dostawy.
 5. Oferowana cena brutto powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek od towarów i usług.
 6. Wiążąca dla Zamawiającego jest łączna cena brutto a nie kalkulacja ceny.
 
VIII. Badanie ofert:
 
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) Oczywiste omyłki pisarskie;
2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
 
2. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) W przypadku niezgodności treści oferty z Zapytaniem ofertowym;
2) W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych;
3) W przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 
IX. Ofertę należy złożyć:
 
a. Drogą elektroniczną na adres e-mail:   w postaci dokumentu podpisanego elektronicznie (np. podpisem kwalifikowalnym) przez osoby uprawnione zeskanowanego dokumentu w formacie PDF. W tytule należy ująć  „Zapytanie ofertowe nr OPS.ENB.026.6.2022 z dnia 3 marca 2022 roku”.
b. W formacie papierowym na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 13b, 66-300 Międzyrzecz. (liczy się data wpływu do tut. Ośrodka) lub osobiście w siedzibie OPS  - Punkt pierwszego kontaktu, zlokalizowany w siedzibie OPS na parterze. Z dopiskiem:  „Zapytanie ofertowe nr OPS.ENB.026.6.2022 z dnia 3 marca 2022 roku”.
 
X. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Zamawiający dopuszcza kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Osoba do kontaktu: Ewelina Niwald – Brzuśnian – Dyrektor OPS
 
XI. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 7 marca 2022r. godzina 12.00
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Oferty, które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane.
 
XII. Uwagi końcowe:
 1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania, bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
 2. W przypadku nie wyłonienia Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
 3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
 5. W sytuacji gdy wpłynął co najmniej dwie oferty o takiej samej wartości. Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w  wyznaczonym przez siebie terminie.
 6. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
 7. Zamawiający zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia;
 8. Realizacja zamówienia wymagać będzie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Umowa sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy. Dopuszcza się możliwość zatwierdzenia umowy poprzez złożenie podpisu elektronicznego.
 9. Zamawiający zastrzega sobie dokonanie wizji lokalu, w którym będzie świadczona usługa celem sprawdzenia wymogów zawartych w Zapytaniu ofertowym.
 10. Zamawiający ma prawo, w każdym momencie realizacji usługi, żądać od wykonawcy aktualnych oświadczeń i zaświadczeń lub uzupełnienia dokumentów, wykazanych w Zapytaniu ofertowym jako obligatoryjne załączniki do udziału w postępowaniu.
 
XIII. Informacja dotycząca danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie z siedzibą ul. Diamentowa 2; 20-447 Lublin, z Administratorem można kontaktować się, osobiście w siedzibie Administratora, drogą pocztową, na wskazany powyżej adres, telefonicznie - 81 5287650, za pośrednictwem faksu 81 5287630 lub poprzez adres e- mail: .
2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie, Panem Pawłem Wiśniewskim, osobiście w ROPS, za pośrednictwem poczty lub mailowo na adres e-mail: iod. .
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z  postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych (w  szczególności osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia, podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie, członka organu zarządzającego oraz podmiotu będącego osobą fizyczną), jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Osoby fizyczne posiadają:
8.1. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących.
8.2. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
8.3. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
8.4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 
9. Nie przysługuje:
9.1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
9.2. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
XIV. Wykaz załączników i oświadczeń do Formularza Ofertowego, obligatoryjnych do udziału w postępowaniu:
 1. Załączniki w oryginałach lub uwierzytelnionych kserokopiach:
 1. wypis z właściwego rejestru, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
 2. stosowne notarialne pełnomocnictwo.
 3. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
2. Oświadczenia:
 1. prowadzeniu działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem,
 2. prowadzeniu działalności nie będącej w stanie upadłości lub likwidacji.
 
XV. Wykaz załączników:
 1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego
 2. Załącznik nr 3 - Wzór umowy.
 
DYREKTOR
 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Ewelina Niwald  - Brzuśnian

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Niwald-Brzuśnian
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-04 00:24:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Wiśniowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-04 00:26:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Redaktor Biuletynu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-10 15:23:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
168 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony